Vi på SCANDINAVIA TRANSLATIONS ser det som vår främsta uppgift att leverera företagsöversättningar av h
ögsta kvalitet till och från danska, norska, svenska,  finska och engelska.

Våra tjänster omfattar översättning, redigering och korrekturläsning. Våra på respektive modersmål utbildade lingvister arbetar i de flesta programvaror för ordbehandling, publicering och lokalisering.

Vi är ett Internet-företag och kan därför utnyttja våra lingvister i respektive land för att försäkra oss om kulturell anpassning för varje målspråk.


UTVALDA SPECIALOMRÅDEN

     ·  Lokalisering av programvara
     ·  Bruksanvisningar
     ·  Tekniska dokument
     ·  Årsbokslut
     ·  Produktinformation
     ·  Webbsidor
     ·  Farmaceutiska dokument
     ·  Nyhetsbrev
     ·  Pressreleaser
     ·  Affärskorrespondens
     ·  Skönlitteratur
     ·  Annonser

Skriv till info@scantran.com för mer information. Kundlista finns tillgänglig vid förfrågan.

                                                                {Hem} {Tjänster} {Om oss} {Priser} {Kontakta oss} {Arbete)
                                                                           {English} {Norsk} {Svenska} {Dansk} {Suomi}

                                                           © 2000 Scandinavia Translations Inc. Best viewed at 800x600 or higher.